ข้อสอบ O-net วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16


คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนชั้น ม.3/2 ทุกคน เข้าไปทำข้อสอบ O-net วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

2. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ  20 คะแนน

3. เมื่อสอบเสร็จแล้วให้โพสส่งผลการสอบ ในช่องแสดงความเห็นค่ะ เมื่อพร้อมแล้ว คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบค่ะ

Advertisements

เกี่ยวกับ BRM TEAM PAYALL

เว็บไซต์เพื่อศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามพุทธวจน โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

27 ตอบกลับที่ ข้อสอบ O-net วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

 1. 0839665366 พูดว่า:

  วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300690
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 18 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 90
  เด็กหญิง สุดารัตน์ สุวรรณภูมิ ม.3/2 เลขที่ 13

 2. ภานุกร คะเลรัมย์ ชั้น ม. 3/2 เลขที่ 11 พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 17 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 85

 3. วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300690
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 18 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 90
  ด.ญ.กาญจนาพร ชัยสนาม ม.3/2 เลขที่1

 4. modernlive24 พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 18 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 90
  เด็กหญิง ธนันธนธร ศรีลาวงษ์ ม.3/2 เลขที่ 29

 5. วาสิทธิ์ฐี ทวันเวทย์ พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 19 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 95

  ด.ญ.วาสิทธิ์ฐี ทวันเวทย์ ชั้นม.3/2 เลขที่ 26

 6. กุลสตรี ศิลารัมย์ พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 20 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 100

  ด.ญ กุลสตรี ศิลารัมย์ ชั้นม.3/2 เลขที่14

 7. วรรณภา คะรุรัมย์ พูดว่า:

  วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  :วรรณภา คะรุรัมย์ ม. 3/2 เลขที่ 21

 8. ชื่อ นิรมล ยืนยง พูดว่า:

  วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300690
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 18 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 90
  ด.ญ นิรมล ยืนยง

 9. ด.ช. ธันวา มิดแสง ม.3/2 เลขที่ 25 พูดว่า:

  วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300690
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 18 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 90
  ด.ช.ธันวา มิดแสง ม.3/2 เลขที่ 25

 10. อรวรรณ แซ่ซิ่ม ม.3/2 พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 19 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 95
  ด.ญ.อรวรรณ แซ่ซิ่ม ม.3/2 เลขที่ 23

 11. วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300690
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 16 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 80
  ด.ช. ธนดล ทับอุดม ม.3/2 เลขที่30

 12. ณัฐวัตร คงสวัสดิ์ พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 19 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 95

  ด.ช.ณัฐวัตร คงสวัสดิ์ ม.3/2 เลขที่10

 13. ด.ญสุนิสา สนองหงอก ม.3/2 เลขที่6 พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 19 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 95

  ด.ญ.สุนิสา สนองหงอก ชั้นม.3/2 เลขที่6

 14. คีรี ไชยโย ชั้น ม.3/2 เลขที่ 32 พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 75

 15. คีรี ไชยโย ชั้น ม.3/2 เลขที่ 32 พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 75

  คีรี ไชยโย ชั้นม.3/2 เลขที่ 32

 16. ด.ช.เมธี ชัยศรีบุรี ม. 3/2 เลขที่ 10 พูดว่า:

  วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300690
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 18 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 90
  ด.ช.เมธี ชัยศรีบุรี 3/2 เลขที่ 10

 17. ด.ญยุภารัตน์ ทบเทิบ พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 19 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 95
  ด.ญ. ยุภารัตน์ ทบเทิบ ชั้นม.3/2 เลขที่ 5

 18. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 17 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 85

  ด.ญ. ฐิตาพร สุขเสน ม.3/2 เลขที่ 3

 19. อัจฉราพร เจริญสุข พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 18 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 90

  อัจฉราพร เจริญสุข

 20. ด.ช.อนุวัฒน์ จุติประโคนชั้นม.3/2 เลขที่ 33 พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสัคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  คุณทำคะแนนได้ : 13 ข้อ

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ : 75
  ด.ช.อนุวัฒน์ จุติประโคน ม3/3 เลขที่33

 21. สิทธิโชค สาสอน พูดว่า:

  วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 75

  สิทธิโชค สาสอน

 22. อนุพงศ์ ขอนรัมย์ พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 19 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 95
  ด.ช.อนุพงศ์ ขอนรัมย์ ม.3/2

 23. สุรวุฒ การเพียร พูดว่า:

  วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 75

  สุรวุฒ การเพียร

 24. มธุชา อ่างรัมย์ ม3/2 เลขที่24 พูดว่า:

  วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 12 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 60

  ด.ญ มธุชา อ่างรัมย์ ม.3/2 เลขที่ 24

 25. ด.ช. พงษ์สิทธิ์ ขุนชำนิ ชั้น ม.3/2 เลขที่35 พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 75
  ด.ช.พงษ์สิทธิ์ ขุนชำนิ

 26. ยุภาวี จันทวี พูดว่า:

  วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 20 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 100
  ยุภาวี จันทวี

 27. ด.ช.วิเชียร แต้มโคกสูง ม.3/2 เลขที่22 พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300690

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 15ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 80
  ด.ช.วิเชียร แต้มโคกสูง ม.3/2 เลขที่22

ใส่แสดงความคิดเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s