ข้อสอบ O-net วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14


คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนชั้น ม.3/2 ทุกคน เข้าไปทำข้อสอบ O-net วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

2. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ  20 คะแนน

3. เมื่อสอบเสร็จแล้วให้โพสส่งผลการสอบ ในช่องแสดงความเห็นค่ะ เมื่อพร้อมแล้ว คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบค่ะ

Advertisements

เกี่ยวกับ BRM TEAM PAYALL

เว็บไซต์เพื่อศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามพุทธวจน โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

20 ตอบกลับที่ ข้อสอบ O-net วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

 1. สุดารัตน์ สุวรรณภูมิ ม.3/2 เลขที่13 พูดว่า:

  วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300688
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 20 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 100

 2. plamja56 พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 12 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 60

  ด.ญ.วาสิทธิ์ฐี ทวันเวทย์ ชั้นม.3/2

 3. patchagorn82 พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 13 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ :ด.ญ ธนันธร ศรีลาวษ์ ม.3/3 เลขที่ 29

 4. ธันวา มิดแสง พูดว่า:

  วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300688
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 11 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 55
  ด.ช. ธันวา มิดแสง ม.3/2 เลขที่ 25

 5. กาญจนาพร ชัยสนาม ม.3/2 เลขที่ พูดว่า:

  วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 20 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 100

  ด.ญ. กาญจนาพร ชัยสนาม ม.3/2 เลขที่1

 6. sittichok2012 พูดว่า:

  วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้

  : 16 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 80
  วรรณภา คะรุรัมย์ ม. 3/2 เลขที่ 21

 7. ยุภารัตน์ ทบเทิบ พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ : SOMA300688
  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14
  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้ : 20 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ : 100
  ยุภารัตน์ ทบเทิบ ม3/2 เลขที่5

 8. ธนดล ทับอุดม ทับอุดม ม.3/2 เลขที่30 พูดว่า:

  วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300688
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 15 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 75
  ด.ช.ธนดล ทับอุดม ทับอุดม ม.3/2 เลขที่30

 9. ด.ช. สุรวุฒิ การเพียร พูดว่า:

  วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300688
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 11 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 55
  ด.ช.สุรวุฒิ การเพียร ม.3/2 เลขที่6

 10. ด.ช.สิทธิโชค สาสอน ม.3/2 เลขที่19 พูดว่า:

  วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300688
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 19 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 95
  ด.ช.สิทธิโชค สาสอน ม.3/2 เลขที่19

 11. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 10 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 50

 12. ฐิตาพร สุขเสน พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 18 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 90
  ด.ญ. ฐิตาพร สุขเสน

 13. ด.ญสุนิสา สนองหงอก พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 18 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 90
  ด.ญ. สุนิสา สนองหงอก ม.3/2 เลขที่6

 14. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 20 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 100
  ด.ญ กุลสตรี ศิลารัมย์ ชั้นม.3/2 เลขที่14

 15. ภานุกร คะเลรัมย์ ชั้น ม. 3/2 เลขที่ 11 พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 18 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 90

 16. นาย พงษ์สิทธิ์ ขุนชำนิ พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 13 ข้อ

 17. คีรี ไชยโย ชั้น ม.3/2 เลขที่ 32 พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 18 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 90
  คีรี ไชยโย ชั้นม.3/2 เลขที่32

 18. ด.ช.อนุวัฒน์ จุติประโคนชั้นม.3/2 เลขที่ 33 พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 13 ข้อ
  ด.ช.อนุวัฒน์ จุติประโคน ชั้นม๓/๒ เลขที่33

 19. เมธี ชัยศรีบุรี พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 18 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 90
  ด.ช.เมธี ชัยศรีบุรี ชั้นม.3/2 เลขที่10

 20. ด.ญสุนิสา สนองหงอก พูดว่า:

  วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300688

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 19 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 95
  สุนิสา สนองหงอก ม.3/2 เลขที่6

ใส่แสดงความคิดเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s